Loading...

#오늘의훈남 photos & videos

984.4k Posts

Loading...
감자 같냐

감자 같냐

귀여워 내새끼

귀여워 내새끼

왜 부르니🙈🙈

왜 부르니🙈🙈

어쩌다 군인이냐,,

어쩌다 군인이냐,,

봄 나들이🌸
.
.
.
착용감, 색감,핏 너무 이쁘게 잘 빠진 19ss 파렌하이트 코트🥰
#fahrenheit #파렌하이트 #파렌하이트트렌치코트 #남자트렌치코트#트렌치코트 #봄트렌치코트 #봄패션 #봄남자패션 #남자패션.#데일리룩 #데일리

봄 나들이🌸
.
.
.
착용감, 색감,핏 너무 이쁘게 잘 빠진 19ss 파렌하이트 코트🥰
#fahrenheit #파렌하이트 #파렌하이트트렌치코트 #남자트렌치코트 #트렌치코트 #봄트렌치코트 #봄패션 #봄남자패션 #남자패션. #데일리룩 #데일리

홍대홍대에

홍대홍대에

동네이발소에서 머리를 잘랐다!!!!!💇🏻‍♂️💇🏻‍♂️
.
오늘 '동양이용원'이라는 원조바버샵에 다녀왔다.
이발고수께서 젊은사람이 여기 왜왔냐고 하셨다.
그리고 나의 머리를 샥샥죽죽 잘라주셨다.
.
걱정반 기대반으로 들어갔다가 대만족!!!😍
.
고수의 이발가격은 10,000원이다.
.
#부평시장 #남자머리 #이발소 #바버샵 #오늘의훈남
.
#부평역 #나이키 #패딩 #주말 #불토 #종로 #광화문 #명동
#봄 #일상 #소통 #남친룩 #남자옷 #남자코디 #훈남 #인천맛집
#부평 #송도 #청라 #서창 #주안 #중동 #장기동 #김포 #중동

동네이발소에서 머리를 잘랐다!!!!!💇🏻‍♂️💇🏻‍♂️
.
오늘 '동양이용원'이라는 원조바버샵에 다녀왔다.
이발고수께서 젊은사람이 여기 왜왔냐고 하셨다.
그리고 나의 머리를 샥샥죽죽 잘라주셨다.
.
걱정반 기대반으로 들어갔다가 대만족!!!😍
.
고수의 이발가격은 10,000원이다.
.
#부평시장 #남자머리 #이발소 #바버샵 #오늘의훈남
.
#부평역 #나이키 #패딩 #주말 #불토 #종로 #광화문 #명동
#봄 #일상 #소통 #남친룩 #남자옷 #남자코디 #훈남 #인천맛집
#부평 #송도 #청라 #서창 #주안 #중동 #장기동 #김포 #중동

Gumi life 777

Gumi life 777

미진아 디진다

미진아 디진다

Pink🧚‍♀️🌸💖

Pink🧚‍♀️🌸💖

동그라미 더블 클릭하면 사진바뀜⭕️ ⭕️Double-click to change the picture

동그라미 더블 클릭하면 사진바뀜⭕️ ⭕️Double-click to change the picture

불금 불토는 없었지만 푹 쉬어서 기분 좋다 🥰.
이제 일하고 작업 좀 해야지...!

불금 불토는 없었지만 푹 쉬어서 기분 좋다 🥰.
이제 일하고 작업 좀 해야지...!

재탕~ 즐거운 토요일 보내유!

재탕~ 즐거운 토요일 보내유!

주말에 학원가는것은 바 로바 로 지옥...^^

주말에 학원가는것은 바 로바 로 지옥...^^

키 커보이게 찍어줘. 했는데 ..

키 커보이게 찍어줘. 했는데 ..

술먹으러 가고싶은데 민증을 잃어버렸다,,,😭😭

술먹으러 가고싶은데 민증을 잃어버렸다,,,😭😭

가연이는 헤딩머신

가연이는 헤딩머신

#냥 #고양이 #식빵 #개냥이
un uno café

un uno café

sskkyy

sskkyy

지금 만나러 갑니다 ˃̶͈̀ロ˂̶͈́੭ꠥ⁾⁾ෆ

지금 만나러 갑니다 ˃̶͈̀ロ˂̶͈́੭ꠥ⁾⁾ෆ

쥬 넘 기엽따 ;;

쥬 넘 기엽따 ;;

자라나라 머리머리~담주에 파마해야지ㅎㅎ

자라나라 머리머리~담주에 파마해야지ㅎㅎ

생일 축하 해주신 모든 분들 감사룽 🥳
_(쁘이)✌🏻
#생일 끝 !

생일 축하 해주신 모든 분들 감사룽 🥳
_(쁘이)✌🏻
#생일 끝 !

조명차

조명차

썬구라스😎

썬구라스😎

여기 셀카맛집

여기 셀카맛집

돌려줘!

돌려줘!

12월부터 지금까지 늘 - 
꼭 주말은 데이트하면서 같이 보내다가 
이번 주에는 내가 집에 내려오는 바람에
못 보는구나 했는데 내일 보기로 했다 ! 
짧지만 내일 하루도 Happy Day ♥️✨

12월부터 지금까지 늘 -
꼭 주말은 데이트하면서 같이 보내다가
이번 주에는 내가 집에 내려오는 바람에
못 보는구나 했는데 내일 보기로 했다 !
짧지만 내일 하루도 Happy Day ♥️✨

발아 빨리 나아라

발아 빨리 나아라

오늘 날씨 너무 춥다@

오늘 날씨 너무 춥다@

날씨 왜래

날씨 왜래

Vv

Vv

웃자😄

웃자😄

복귀3일전...5일순삭 실화냐공😣

복귀3일전...5일순삭 실화냐공😣

어린놈들 상대하기 힘들다;

어린놈들 상대하기 힘들다;

심심해 놀러가고싶다

심심해 놀러가고싶다

풋풋

풋풋

주말이야~

주말이야~

broccoli🥦

broccoli🥦

오랜만

오랜만

살짝구릐워

살짝구릐워

いただきます ~ 🍽

いただきます ~ 🍽

😮

😮

게임에서 진 귀염둥이😍

게임에서 진 귀염둥이😍

죄수번호 201910531

죄수번호 201910531

갑자기 나타난 사내

갑자기 나타난 사내

제빵 4시간 아오

제빵 4시간 아오

Nếu biết em sẽ là người cũ, chắc chắn anh vẫn sẽ yêu em thôi, nhưng không phải yêu nhiều như vậy, chắc chắn không phải nhiều như vậy.
by @fuckinshitdeath 
210319
.
.
.
.
.
.
.
.
#asianboy #ulzzang #ulzzangboy #ulzzanggirl #ulzzangselfie #ulzzangstyle #ulzzangfashion #korean #kstyle #kfashion #koreanstyle #koreanfashion #koreanboy #koreangirl #훈남 #훈녀 #오늘의훈남 #오늘의훈녀 #셀스타 #미지우 #oppa #bts #exo #nct #got7 #kpop #southkorea #asian

Nếu biết em sẽ là người cũ, chắc chắn anh vẫn sẽ yêu em thôi, nhưng không phải yêu nhiều như vậy, chắc chắn không phải nhiều như vậy.
by @fuckinshitdeath
210319
.
.
.
.
.
.
.
.
#asianboy #ulzzang #ulzzangboy #ulzzanggirl #ulzzangselfie #ulzzangstyle #ulzzangfashion #korean #kstyle #kfashion #koreanstyle #koreanfashion #koreanboy #koreangirl #훈남 #훈녀 #오늘의훈남 #오늘의훈녀 #셀스타 #미지우 #oppa #bts #exo #nct #got7 #kpop #southkorea #asian

화장하기 귀차네 ㅜ^ㅜ

화장하기 귀차네 ㅜ^ㅜ

“Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khi mới quen, là lúc chưa hiểu rõ về nhau nhưng lại cực kỳ khao khát được biết, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự tốt.”
by @fuckinshitdeath 
200319
.
.
.
.
.
.
.
.
#asianboy #ulzzang #ulzzangboy #ulzzanggirl #ulzzangselfie #ulzzangstyle #ulzzangfashion #korean #kstyle #kfashion #koreanstyle #koreanfashion #koreanboy #koreangirl #훈남 #훈녀 #오늘의훈남 #오늘의훈녀 #셀스타 #미지우 #oppa #bts #exo #nct #got7 #kpop #southkorea #asian

“Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khi mới quen, là lúc chưa hiểu rõ về nhau nhưng lại cực kỳ khao khát được biết, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự tốt.”
by @fuckinshitdeath
200319
.
.
.
.
.
.
.
.
#asianboy #ulzzang #ulzzangboy #ulzzanggirl #ulzzangselfie #ulzzangstyle #ulzzangfashion #korean #kstyle #kfashion #koreanstyle #koreanfashion #koreanboy #koreangirl #훈남 #훈녀 #오늘의훈남 #오늘의훈녀 #셀스타 #미지우 #oppa #bts #exo #nct #got7 #kpop #southkorea #asian

Top 오늘의훈남 photos & videos

야 나랑 사귀자 ! ㅋㅋ

야 나랑 사귀자 ! ㅋㅋ

집 거울 오랜만😭

집 거울 오랜만😭

지성아..어디봐...?

지성아..어디봐...?

이제 돈이 없어 .... I have no money ...

이제 돈이 없어 .... I have no money ...

셀카 찍는중😛

셀카 찍는중😛

꽃 이뻐

꽃 이뻐

😄💛
#jnss #쥬네스

😄💛
#jnss #쥬네스

超级凹造型的四连拍

超级凹造型的四连拍

여기 셀카맛집

여기 셀카맛집